Архів

Фінансова звітність

2018 рік

З фінансовою звітністю ТОВ «Мілоан» за 2018 рік можна ознайомитися за посиланнями:

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВ «Мілоан» на 31 грудня 2018 р.

Баланс (звіт про фінансовий стан) ТОВ «Мілоан» на 31 грудня 2018 р.

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) ТОВ «Мілоан» за 2018 рік

Звіт про рух грошових коштів ТОВ «Мілоан» (за прямим методом) за 2018 рік

Звіт про власний капітал ТОВ «Мілоан» за 2018 рік

Примітки до річного фінансового звіту ТОВ «Мілоан» за 2018 рік

2017 рік

З фінансовою звітністю ТОВ «Мілоан» за 2017 рік можна ознайомитися за посиланнями:

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВ «Мілоан» на 31 грудня 2017 р.

Баланс (звіт про фінансовий стан) ТОВ «Мілоан» на 31 грудня 2017 р.

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) ТОВ «Мілоан» за 2017 рік

Звіт про рух грошових коштів ТОВ «Мілоан» (за прямим методом) за 2017 рік

Звіт про власний капітал ТОВ «Мілоан» за 2017 рік

Примітки до річного фінансового звіту ТОВ «Мілоан» за 2017 рік


2016 рік

З фінансовою звітністю ТОВ «Мілоан» за 2016 рік можна ознайомитися за посиланнями:

Аудиторський висновок ТОВ «Мілоан» за 2016 рік (з 1.01.2016 по 31.12.2016)

Баланс (звіт про фінансовий стан) ТОВ «Мілоан» на 31 грудня 2016 р.

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) ТОВ «Мілоан» за 2016 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) ТОВ «Мілоан» за 2016 рік

Звіт про власний капітал ТОВ «Мілоан» за 2016 рік

Примітки до річної фінансової звітності ТОВ «Мілоан» за 2016 рік